Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny og forbedret arbejdsmiljøindsats

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er den 25. april blevet enige om at styrke og omlægge den danske arbejdsmiljøindsats og samtidig styrke indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for et velfungerende arbejdsmarked og det danske velfærdssamfund. Derfor er partierne enige om at styrke arbejdsmiljøet i Danmark.

Med aftalen tilføres Arbejdstilsynet godt 460 millioner kroner frem mod 2022, hvilket bl.a. indebærer en styrkelse af Arbejdstilsynets indsats for ordnede forhold. 

Aftalen indebærer derudover, at Arbejdstilsynets tilsyn i højere grad målrettes de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, og at tilsynet får flere redskaber. Dermed vil de tilsynsførende få bedre mulighed for at vejlede virksomhederne fx i, hvordan de sikrer et sundt arbejdsmiljø, og der skal gennemføres flere særlige brancheindsatser fx i nedslidningstruede brancher.

Partierne er også enige om at skærpe bøderne og sanktionerne over for de virksomheder, som begår alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven, og at styrke kontrollen med udenlandske virksomheder bl.a. i form af flere kontrolaktioner og et fortsat skærpet tilsyn på større bygge- og anlægsprojekter.   

Endelig er partierne enige om, at der skal mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det skal bl.a. ske ved, at det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse, så reglerne bliver tydeligere. Forligspartierne forpligter sig også til at rydde op i gamle regler og vejledninger, så reglerne på arbejdsmiljøområdet helt generelt bliver nemmere at forstå.

Aftalen tager udgangspunkt i de anbefalinger, som regeringens ekspertudvalg for arbejdsmiljø - der bl.a. bestod af arbejdsmarkedets parter - præsenterede i september.

460 millioner kroner mere til et bedre arbejdsmiljø