Spring over hovedmenu
""

Lønstrukturkomité

Lønstrukturkomitéen har kigget nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor og har blandt andet analyseret og sammenlignet lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor samt belyse konsekvenser af eventuelle ændringer.

Lønstrukturkomitéen blev nedsat i forlængelse af Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet og lagde op til, at der skulle nedsættes en komité til at analysere lønstrukturerne på det offentlige område.

Lønstrukturkomitéen er blevet ledet af professor Torben M. Andersen. Komitéen har herudover bestået af følgende eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

 

Lønstrukturkomitéen har afrapporteret

Lønstrukturkomitéen har i juni 2023 afsluttet sit arbejde og har afrapporteret via en række baggrundsrapporter, eksterne analysebidrag samt en interaktiv lønvisualisering.

Læs mere på Lønstrukturkomitéens hjemmeside

Medlemmer

Lønstrukturkomitéen bliver ledet af Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Udover formanden består komitéen af en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Ekspertmedlemmer:

 • Mona Larsen (seniorforsker, VIVE)
 • Mette Ejrnæs (professor i økonomi, Københavns Universitet)
 • Lisbeth Pedersen (forsknings- og analysechef, VIVE)
 • Astrid Würtz Rasmussen (lektor i økonomi, Aarhus Universitet)
 • Lars Andersen (direktør og cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
 • Henrik Bach Mortensen (vicepræsident ALDE)

Medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter:

 • Morten Skov Christensen (fungerende formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • Rita Bundgaard (sektorformand, HK Stat)
 • Mona Striib (forbundsformand, FOA)
 • Grete Christensen (formand, Dansk Sygeplejeråd)
 • Claus Jensen (formand, Dansk Metal)
 • Lars Qvistgaard (formand, Akademikerne)
 • Jacob Holbraad (administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening)
 • Christian Liebing (direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
 • Michael Ziegler (formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg)
 • Anders Kühnau (formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn) 

Offentlig høring

Lønstrukturkomitéen har i februar 2022 afholdt en offentlig høring.

Høringen blev afholdt virtuelt med oplæg fra fem oplægsholdere, der bl.a. omhandlede Lønkommissionens resultater, decentral løndannelse, det kønsopdelte arbejdsmarked samt ydre og indre motivation af offentligt ansatte.

Læs mere om den offentlige høring