Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kontanthjælpsloft - få overblik

Her kan du få et overblik over gevinst ved at arbejde, indkomst og rådighedsbeløb for forskellige familietyper.

Der skal være en mærkbar gevinst ved at tage et job. Derfor er der indført et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Samtidig er der indført en 225-timersregel.

I april 2016 trådte både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i kraft. Med kontanthjælpsloftet er der sat en grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde.

225-timersreglen betyder, at personer, der er vurderet i stand til at arbejde, skal have mindst 225 timers beskæftigelse i løbet af et år for ikke at blive trukket i ydelsen.

Indkomst og rådighedsbeløb efter loftet

Tabellerne nedenfor viser rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for en række familietyper, når de modtager kontanthjælp og ikke berøres af 225-timersreglen. Tabel 1 og 2 angiver rådighedsbeløb, indkomst og ydelser pr. måned, mens tabel 3 og 4 angiver rådighedsbeløb, indkomst og ydelser pr. år.

 

Hvis du har problemer med at læse nedenstående tabeller, kan du hente dem som PDF

 

Tabel 1. Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Kroner pr. måned. 2019.

  0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn
Kontanthjælp 11.400 15.200 15.200 15.200 15.200
+ Særlig støtte 300 0 0 0 0
+ Boligstøtte 500 600 1.000 1.000 1.000
+ Børne- og ungeydelse 0 1.200 2.100 3.100 4.600
+ Børnetilskud (ordinært og ekstra) 0 1.000 1.500 1.900 2.400
= Offentlige ydelser før skat 12.200 18.000 19.800 21.200 23.200
- Skat mv. -2.900 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
= Offentlige ydelser efter skat 9.400 13.700 15.500 17.000 19.000
+ Børnebidrag 0 1.400 2.800 4.200 5.500
= Indkomst efter skat 9.400 15.100 18.300 21.100 24.500
- Udgifter til daginstitution 0 -1.800 -3.400 -3.400 -6.700
+ Tilskud til daginstitution (friplads og søskenderabat) 0 1.800 3.400 3.400 6.700
= Rådighedsbeløb før boligudgifter 9.400 15.100 18.300 21.100 24.500
- Udgifter til husleje, el, vand og varme -3.900 -7.700 -7.700 -7.800 -7.800
= Rådighedsbeløb efter boligudgifter 5.500 7.400 10.600 13.400 16.700
Offentlige ydelser før skat + tilskud til daginstitution 12.200 19.800 23.200 24.600 29.900

Anm.: Der tages udgangspunkt i personer, som ikke berøres af 225-timers-reglen. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 3.085 kr. og en husleje på 6.600 kr. for andre familietyper. Der er forudsat øvrige boligudgifter på mellem 777 og 1.221 kr. pr. måned. I familier med 1 barn er barnet 5 år, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10 år, i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene 1, 5, 10 og 14 år. Ved beregning af børnebidrag tages udgangspunkt i normalbidraget, der udgør 16.644 kr. pr. år, pr. barn. Tallene er afrundede.
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel fra december 2018 og egne beregninger.

 

Tabel 2. Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for par på kontanthjælp over 30 år. Kroner pr. måned. 2019.

  0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn​
Kontanthjælp 22.800 30.400 30.400 30.400 30.400
+ Særlig støtte 0 0 0 0 0
+ Boligstøtte 0 0 0 0 0
+ Børne- og ungeydelse 0 1.200 2.100 3.100 4.600
+ Børnetilskud (ordinært og ekstra) 0 0 0 0 0
= Offentlige ydelser før skat 22.800 31.600 32.500 33.500 35.000
- Skat mv. -5.700 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
= Offentlige ydelser efter skat 17.200 23.100 24.100 25.000 26.500
+ Børnebidrag 0 0 0 0 0
= Indkomst efter skat 17.200 23.100 24.100 25.000 26.500
- Udgifter til daginstitution 0 -1.800 -3.400 -3.400 -6.700
+ Tilskud til daginstitution (friplads og søskenderabat) 0 900 2.100 2.200 4.400
= Rådighedsbeløb før boligudgifter 17.200 22.200 22.800 23.800 24.200
- Udgifter til husleje, el, vand og varme -7.700 -7.800 -7.800 -7.900 -7.900
= Rådighedsbeløb efter boligudgifter 9.500 14.400 15.000 15.900 16.300
Offentlige ydelser før skat + tilskud til daginstitution 22.800 32.400 34.600 35.600 39.400

Anm.: Der tages udgangspunkt i personer, der ikke berøres af 225-timers-reglen. Der er forudsat en månedlig husleje på 6.600 kr. Der er forudsat øvrige boligudgifter på mellem 1.080 og 1.325 kr. pr. måned. I familier med 1 barn er barnet 5 år, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10 år, i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene 1, 5, 10 og 14 år. Tallene er afrundede.
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel fra december 2018 og egne beregninger.

 

Tabel 3. Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Kroner pr. år. 2019.

  0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn
Kontanthjælp 137.100 182.200 182.200 172.200 182.200
+ Særlig støtte 4.200 0 0 0 0
+ Boligstøtte 5.600 7.800 12.300 12.300 12.300
+ Børne- og ungeydelse 0 14.400 25.800 37.100 55.400
+ Børnetilskud (ordinært og ekstra) 0 11.600 17.400 23.200 28.900
= Offentlige ydelser før skat 146.800 216.000 237.600 254.700 278.700
- Skat mv. -34.300 -51.300 -51.200 -51.200 -51.200
= Offentlige ydelser efter skat 112.500 164.700 186.400 203.500 227.500
+ Børnebidrag 0 16.600 33.300 49.900 66.600
= Indkomst efter skat 112.500 181.300 219.700 253.400 294.100
- Udgifter til daginstitution 0 -21.100 -40.800 -40.800 -80.600
+ Tilskud til daginstitution (friplads og søskenderabat) 0 21.100 40.800 40.800 80.600
= Rådighedsbeløb før boligudgifter 112.500 181.300 219.700 253.400 294.100
- Udgifter til husleje, el, vand og varme -46.300 -92.400 -92.400 -93.100 -93.800
= Rådighedsbeløb efter boligudgifter 66.100 88.900 127.300 160.300 200.200
Offentlige ydelser før skat + tilskud til daginstitution 146.800 237.100 278.400 295.500 359.300

Anm.: Se tabel 1.
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel fra december 2018 og egne beregninger. 

 

Tabel 4. Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for par på kontanthjælp over 30 år. Kroner pr. år. 2019.

  0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn
Kontanthjælp 274.200 364.300 364.300 364.300 364.300
+ Særlig støtte 0 0 0 0 0
+ Boligstøtte 0 0 0 0 0
+ Børne- og ungeydelse 0 14.400 25.800 37.100 55.400
+ Børnetilskud (ordinært og ekstra) 0 0 0 0 0
= Offentlige ydelser før skat 274.200 378.800 390.100 401.500 419.700
- Skat mv. -67.900 -101.600 -101.500 -101.500 -101.500
= Offentlige ydelser efter skat 206.300 277.200 288.600 300.00 318.200
+ Børnebidrag 0 0 0 0 0
= Indkomst efter skat 206.300 277.200 288.600 300.000 318.200
- Udgifter til daginstitution 0 -21.100 -40.800 -40.800 -80.600
+ Tilskud til daginstitution (friplads og søskenderabat) 0 10.400 25.300 25.900 52.900
= Rådighedsbeløb før boligudgifter 206.300 266.400 273.200 285.100 290.500
- Udgifter til husleje, el, vand og varme -92.200 -93.600 -93.600 -94.400 -95.100
= Rådighedsbeløb efter boligudgifter 114.100 172.800 179.500 190.800 195.400
Offentlige ydelser før skat + tilskud til daginstitution 274.200 389.100 415.400 427.400 472.600

Anm.: Se tabel 2.
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel fra december 2018 og egne beregninger.

Gevinst ved at arbejde - før og efter

Kontanthjælpsloftet sikrer, at kontanthjælpsmodtagere vil opleve en væsentlig indkomstfremgang ved at tage et fuldtidsjob til den overenskomstfastsatte mindsteløn – og at de allerfleste familietyper vil opnå en mærkbart større gevinst.

Et ægtepar med to børn, hvor begge er på kontanthjælp, får fx en samlet gevinst på 3.400 kr. om måneden, hvis den ene får et fuldtidsarbejde til en løn svarende til mindstelønnen for en ufaglært HK’er. Uden loftet ville gevinsten have været 1.300 kr. mindre pr. måned.

Gevinsten er beregnet for en række familietyper. Der er tale om regneeksempler. Det betyder, at beregningerne bygger på en række antagelser om blandt andet boligudgifter, børnenes alder og lønindkomsten ved beskæftigelse. Gevinsten for familier med andre karakteristika vil afvige fra regneeksemplerne.

 

Hvis du har problemer med at læse nedenstående tabeller, kan du hente dem som PDF

 

Tabel 1. Beskæftigelsesgevinsten for kontanthjælpsfamilier, der er fyldt 30 år, med og uden kontanthjælpsloftet. 2019. Kroner pr. måned.

  Uden loft Med loft Forskel
Enlig      
Ingen børn 3.900 3.900 0
1 barn 1.400 4.000 2.700
2 børn 1.700 4.800 3.100
3 børn 800 4.800 4.000
4 børn 300 5.200 4.900
Ægtepar      
Ingen børn 2.400 4.000 1.600
1 barn 2.300 3.100 700
2 børn 2.200 3.400 1.300
3 børn 1.600 4.000 2.500
4 børn 0 4.200 4.200
Samlevende      
Ingen børn 3.700 4.500 800
1 barn 1.400 2.000 600
2 børn 1.400 2.200 800
3 børn 1.300 2.500 1.200
4 børn 500 2.600 2.100

Anm.: Der tages udgangspunkt i familier, der ikke berøres af 225-timers-reglen. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 3.085 kr. og en husleje på 6.600 kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 777 og 1.325 kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10, i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene 1, 5, 10 og 14 år. Det er forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en månedsløn på 18.987 kr., svarende til HK’s mindsteløn for ufaglærte fra 1. marts 2019. Beskæftigelsesgevinsterne for par opgøres under forudsætning af, at den ene person kommer i fuldtidsbeskæftigelse. Beregningerne tager ikke højde for indbetalinger til arbejdsmarkedspension. Tallene er afrundede.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel fra december 2018 og egne beregninger.


Tabel 2 viser beskæftigelsesgevinsten, når det forudsættes, at familierne også berøres af 225-timers-reglen.

Et kontanthjælpsægtepar med to børn opnår fx en gevinst på 4.300 kr. pr. måned, når den ene ægtefælle er i beskæftigelse. Uden kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen ville gevinsten have været 2.100 kr. mindre pr. måned.

Tabel 2. Beskæftigelsesgevinsten for kontanthjælpsfamilier berørt af 225-timers-reglen, der er fyldt 30 år, med og uden kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen. 2019. Kroner pr. måned.

  Uden loft og 225-timers-regel Med loft og 225-timers-regel Forskel
Enlige      
0 børn 3.900 4.600 600
1 barn 1.400 4.700 3.300
2 børn 1.700 5.500 3.800
3 børn 800 5.500 4.700
4 børn 300 5.800 5.600
Ægtepar      
0 børn 2.400 4.600 2.200
1 barn 2.300 4.000 1.600
2 børn 2.200 4.300 2.100
3 børn 1.600 4.700 3.200
4 børn 0 4.600 4.600
Samlevende      
0 børn 3.700 5.100 1.400
1 barn 1.400 2.600 1.200
2 børn 1.400 2.800 1.400
3 børn 1.300 3.000 1.800
4 børn 500 3.100 2.600

Anm.: Der tages udgangspunkt i familier, der berøres af 225-timers-reglen. Se i øvrigt tabel 1.
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel fra december 2018 og egne beregninger.