Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Flere mennesker med handicap skal i job

Aftalepartierne blev i start november 2018 enige om at afsætte i alt 128,4 mio. kr. i perioden 2019-2022 til 11 initiativer, der skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere. Alligevel er det kun hver tredje person med et større handicap, der er i job, og der florerer fortsat mange fordomme om, hvad personer med handicap kan bidrage med.

Det ønsker satspuljepartierne at gøre noget ved og har afsat 128,4 mio. kr. til at hjælpe mennesker med handicap i beskæftigelse.

Satspuljeaftalen

Satspuljepartierne har forhandlet inden for en samlet ramme på 542,6 mio. kr. og har i år prioriteret en ekstra indsats til mennesker med handicap, hvor mange fortsat står uden for arbejdsmarkedet – trods stor fremgang i beskæftigelsen. Der afsættes 128,4 mio. kr. til indsatsen de næste fire år.

Indsatsen indeholder 11 initiativer, der i høj grad flugter med regeringens udspil på handicapområdet, der blev lanceret i sidste måned:

 1. Pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap
 2. Ramme til handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet
 3. Ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job
 4. Smidigere overgange mellem sektorer
 5. Kompetencekort til at synligøre kompetencer og støttemuligheder
 6. Job-uge for virksomheder og personer med handicap
 7. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene
 8. Bedre muligheder for personer med handicap på erhvervsuddannelserne
 9. Flere ASF-klasser på landsplan
 10. Bedre viden om handicapområdet
 11. Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse
Læs aftalen (PDF)