Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

En forenklet beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job. Centrale krav skal ikke længere i detaljer styre, hvilken indsats ledige skal have. Fremover skal indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

I august 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen betyder først og fremmest, at:

     
 

Kommune og a-kasser får langt større frihed til at planlægge indsatsen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte.

 

Ledige bliver mødt med fair krav, forståelige regler og slipper for et rigidt krav om jobsøgning. Har man fx et job på hånden, skal man ikke længere skal søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job. Derudover fjernes en række centrale krav til indholdet i samtalerne mellem jobcentret og ledige.

 

Virksomheder slipper for en række tidskrævende registreringer, når de fremover skal ansøge om løntilskud og virksomhedspraktik.

 

Hovedelementerne i den forenklede beskæftigelsesindsats

Lovforslag vedtaget

Folketinget har den 30. april 2019 vedtaget et lovforslag, som udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats. Det vedtagne forslag sikrer, at forenklingerne med færre regler og mindre bureaukrati realiseres. Loven træder først i kraft 1. januar 2020 for at give kommuner og a-kasser bedre tid til at implementere de nye regler.

Find det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside

Implementering

Du kan følge med i implementeringen af den forenklede beskæftigelsesindsatsen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Star.dk

Ni a-kasser deltager i forsøg

Aftalepartierne bag forenklingen af beskæftigelsesindsatsen har udvalgt de ni a-kasser, som skal deltage i et fireårigt forsøg med arbejdsdelingen mellem a-kasser og jobcentre. De udvalgte a-kasser får ansvaret for omkring hver fjerde dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

De udvalgte a-kasser er:

  • 3FA
  • Dansk Metal A-kasse
  • FOAs A-kasse
  • Magistrenes A-kasse
  • FTFa
  • HK Danmarks A-kasse
  • Socialpædagogernes A-kasse
  • BUPL-A
  • Min A-kasse