Spring over hovedmenu
""
Med reformudspillet ønsker regeringen at styrke trygheden på det danske arbejdsmarked. Derfor foreslår regeringen blandt andet at hæve dagpengesatsen til 24.500 kroner i de første tre måneder. Det er op til cirka 5.000 kroner mere om måneden end i dag.

Danmark kan mere

Regeringen ønsker med ”Danmark kan mere I” at få flere i arbejde, styrke trygheden for lønmodtagere og skabe et stærkere organiseret arbejdsmarked.

Hovedelementer i Danmark kan mere I

Regeringen har i september 2021 præsenteret reformudspillet "Danmark kan mere I", som skal få endnu flere i arbejde og gøre Danmark rigere, grønnere og dygtigere.

Investeringer i uddannelse, forskning og grøn omstilling

 • 2,5 mia. kr. til kvalitet i uddannelse
  • Nye klimaerhvervsskoler
  • Uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge gøres permanent
 • 1 mia. kr. til forskning i form af fradrag for forskning og udvikling
 • 1 mia. kr. til grøn omstilling

Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked

 • Stramme dimittendordningen, så dimittender kommer hurtigere i arbejde
 • Investere i dagpengene og styrke kompensationsgraden - op til 24.500 kr. i dagpenge i de første tre måneder
 • Et stærkere organiseret arbejdsmarked
 • Højere skattefri seniorpræmie

37 timer – en ny arbejdslogik

 • Borgere med et integrationsbehov skal i job
 • Man skal gøre nytte for sin ydelse
 • Tydelig sammenhæng mellem indsats og ydelse

Flere i arbejde og billigere grøn el

 • Lavere afgift på grøn el
 • Jobpræmie for at afgå fra kontanthjælpssystemet
 • Ingen modregning i pension på grund af partners arbejdsindkomst

Stærke og innovative virksomheder

 • Erhvervsstøtte til investeringer i forskning, uddannelse og grøn omstilling
 • Styrket forskning og innovation
 • Flere investeringer, mere tid til kerneforretningen
 • Lokale erhvervsfyrtårne skal bidrage til at fremtidssikre styrkepositioner
 • Styrket samfundskontrakt gennem offentlige udbud 

Samlet set vil udspillet øge den strukturelle beskæftigelse med ca. 10.500 fuldtidspersoner i 2030.

Læs mere om udspillet "Danmark Kan Mere I" (PDF) Læs pressemeddelelse "Arbejdsmarkedet skal være rustet til fremtiden – flere skal bidrage," 8. september 2021

Ti fremskridt til debat

Regeringen har sat retningen for Danmarks udvikling med ti fremskridt i et tiårigt perspektiv.

Danmark skal være:

 • Grønnere – Danmark skal tage ansvar for at løse den globale klimakrise
 • Rigere – gode vækstvilkår og digitalisering skal give fremdrift i hård konkurrence
 • Dygtigere – gode uddannelser skal være grundlaget for samfundets udvikling
 • Flittigere – højere beskæftigelse skal skabe større velstand
 • Ansvarligere – arbejdsfællesskab og danske værdier skal bane vejen for integration
 • Sikrere – Danmark skal tage ansvar i en urolig verden
 • Retfærdigere – der skal være lige muligheder for alle
 • Varmere – velfærden skal skabes i mødet mellem mennesker
 • Stærkere – vi skal forbedre mulighederne for både land og by
 • Friere – vi skal styrke den demokratiske samtale
Læs mere om de ti fremskridt i "Danmark kan mere - Ti fremskridt til debat" (PDF)