Spring over hovedmenu

Brexits betydning for borgerne

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og den 31. december 2020 udløb overgangsperioden i udtrædelsesaftalen, så EU-reglerne om fri bevægelighed ikke længere gælder. EU Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en handels- og samarbejdsaftale, som trådte i kraft pr. 1 januar 2021. Aftalen regulerer social sikring for personer, der flytter første gang mellem Storbritannien og EU efter d. 31. december 2020.

For dem, der allerede havde ophold i Storbritannien før årsskiftet, sker der ikke noget. Der er således ikke grund til fx at være bekymret for, om man fortsat kan få udbetalt pension i Storbritannien. Det gælder også for de, der først går på pension senere: Hvis man har optjent pension i Danmark, bliver pensionen udbetalt, som om Storbritannien er et EU-land. Samtidig er der fortsat ret til at modtage ydelser fra Storbritannien, som fx arbejdsløshedsydelser, sundhedsydelser og børneydelser, efter EU-reglerne.

Det følger direkte af udtrædelsesaftalen. Det er nemlig aftalt, at når overgangsperioden i udtrædelsesaftalen er slut, bevarer borgerne ret til sociale ydelser, som om Storbritannien fortsat var et EU-land. Men det gælder kun for de borgere, der har været omfattet af EU's regler om fri bevægelighed før overgangsperiodens udløb, dvs. 31. december 2020.

EU-borgere og briter der flytter mellem Storbritannien og EU fra og med d. 1. januar 2021 er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen. Aftalen betyder grundlæggende, at EU-borgere fremover behandles som andre tredjelandsborgere i Storbritannien med hensyn til adgang til arbejdsmarkedet og omvendt ift. briter i EU.

Aftalen sikrer dog koordination af sociale ydelser for personer, der ankommer til Storbritannien fra og med 1. januar og omvendt for briter i EU. Reglerne svarer i høj grad til de regler, der gælder for borgere, der flytter inden for EU. Hvis du flytter til Storbritannien første gang fra og med 1. januar 2021, vil du fx kunne få folkepension og efterløn fra Dannmark, som om Storbritannien var et EU-land. For at få førtidspension i Storbritannien skal du derimod opfylde betingelserne i lov om social pension om eksport til tredjelande. Der er heller ikke ret til at søge job i Storbritannien med arbejdsløshedsdagpenge fra Danmark. Endelig omfatter aftalen ikke familieydelser, herunder børnepenge.

Ifølge aftalen kan du også fortsat (som det gælder i EU) forblive omfattet af dansk lovgivning om social sikring, hvis du af din arbejdsgiver sendes ud til midlertidigt arbejde i Storbritannien, fx hvis du udstationeres i et datterselskab/moderselskab.