Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Benchmarking: Dagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på dagpengeområdet baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på dagpengeområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på dagpengeområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2017

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet Potentiale
1. Billund 0,3 pct. point 50 personer - 3,5 mio. kr.
2. Frederiksberg 0,3 pct. point 180 personer - 13,7 mio. kr.
3. Rebild 0,2 pct. point 40 personer - 3,2 mio. kr.
4. Furesø 0,2 pct. point 50 personer - 4,1 mio. kr.
5. Odder 0,2 pct. point 30 personer - 2,2 mio. kr.
6. Syddjurs 0,2 pct. point 60 personer - 4,1 mio. kr.
7. Mariagerfjord 0,2 pct. point 50 personer - 3,5 mio. kr.
8. Allerød 0,2 pct. point 20 personer - 1,9 mio. kr.
9. Vesthimmerland 0,2 pct. point 40 personer - 2,9 mio. kr.
10. Skanderborg 0,2 pct. point 60 personer - 4,4 mio. kr.

Eksempel:
Rebild er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Rebild er dermed den kommune, der klarer sig 3. bedst. Rebild har 0,2 pct.point færre på dagpengeområdet, end hvad der kan forventes på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 40 færre personer end forventet. Fordi Rebild klarer sig bedre end forventet, har de sparet 3,2 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele rangslisten (PDF)

Hvilke kommuner har forbedret sig mest?

Som supplement er der lavet en rangliste over, hvilke kommuner, der har forbedret sig mest på det seneste år. Øverst på ranglisten er de såkaldte højdespringere, som er kommuner med den største forbedring i 2017, sammenlignet med hele 2016.

Top 10: Rangliste af højdespringere for dagpengeområdet, 2017

Plads Kommune Ændring
1. Læsø 0,6 pct. point
2. Ishøj 0,3 pct. point
3. Sorø 0,2 pct. point
4. Favrskov 0,2 pct. point
5. Solrød 0,2 pct. point
6. Ringsted 0,2 pct. point
7. Faaborg-Midtfyn 0,1 pct. point
8. Assens 0,1 pct. point
9. Samsø 0,1 pct. point
10. Kerteminde 0,1 pct. point

Eksempel:
Ishøj er placeret som nr. 2 ud af 98 kommuner. Ishøj er dermed den kommune, der har haft den anden største forbedring på dagpengeområdet. Ishøj havde i 2016 0,7 pct. point flere på dagpenge end forventet. I 2017 havde Ishøj 0,4 pct. point flere på dagpenge end forventet, en forbedring på 0,3 pct. point.

Se hele rangslisten (PDF)