Spring over hovedmenu
Aftalen om opkvalificering skal blandt andet sikre, at en ufaglært medarbejder i hjemmeplejen kan uddanne sig til social- og sundhedshjælper, mens en ledig vikarierer for den pågældende medarbejder under hele uddannelsen.

Aftale om opkvalificering

Ny aftale om opkvalificering til over 100 millioner kroner sikrer først og fremmest opkvalificering til borgere med mindst uddannelse, så flere kan tage springet fra ufaglært til faglært.

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative har den 31. oktober 2019 indgået en aftale om opkvalificering. Aftalen sikrer godt 100 millioner kroner til primært at opkvalificere ufaglærte. Opkvalificeringspakken skal få flere med og samtidig sikre, at virksomhederne har adgang til faglært og kvalificeret arbejdskraft.

Partierne er blandt andet enige om at afsætte 20 millioner kroner til nye muligheder for jobrotation, som er målrettet beskæftigede over 25 år med mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Der er 30 millioner kroner til, at flere jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få erhvervsrettet opkvalificering inden for brancher, hvor der er behov for hænder, og 27 millioner kroner til, at flere ledige kan komme i gang med en faglært uddannelse.

Desuden er partierne enige om at forlænge trainee-ordningen for dimittender under henholdsvis FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og AC (Akademikerne), der får ekstra hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Der er sammenlagt afsat 102 millioner kroner til seks initiativer, som finansieres af overskydende midler på to uddannelsespuljer fra beskæftigelsesreformen.